Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Ved behov for tolk benytter vi telefontolk.

 

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Beskrivelse av tilgjengelighet, hjelpemidler og tiltak ved senteret:

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Beskrivelse av hvordan du kommer inn i senteret første gang, hvordan du blir møtt, hvordan omgivelsene ser ut:

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash