Arbeidsgruppa er godt i gang med planlegging av turen: “Okstindan rundt høsten 2024”

For en barndom uten vold og overgrep

Målet er å samle inn penger som skal gå til forebygging av vold og overgrep mot barn og ungdom.

5-8 september inviteres alle som har lyst med på tur. Turen ender på Rabothytta søndag 8 september. Her blir det arrangement som alle kan delta på. Nok Nordland er veldig glade for at lokale ildsjeler setter fokus på dette viktige temaet, og vi vil selvsagt være med å gå for denne saken.

Det vil bli opprettet egen Facebook side, og mer informasjon om turen og innsamlingen kommer etterhvert.

Vi håper mange har lyst å være med.