Bli med på lag med Nok Nordland!

Bli med på lag med Nok Nordland, slik at vi sammen jobber for en nullvisjon mot overgrep. Når du er på lag med Nok Nordland betyr det at din kommune eller bedrift ønsker å jobbe forebyggende, og at dette er et fokus på din arbeidsplass.

Nok Nordland bidrar til å styrke de kommunale tjenestene/ planarbeid internt, og gir innbyggere/ansatte et enda bredere samtaletilbud, med hjelp til selvhjelp. Slik forebygger vi utenforskap, og vi bidrar til et inkluderende felleskap for alle.